+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

Wykaz opłat i ulg
przy przejazdach autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wałczu na terenie Gminy Wiejskiej Wałcz obowiązujący od 1 stycznia 2023

1. Opłaty za przejazdy jednorazowe

Lp. Rodzaje biletów Do 10 km Do 20 km
1. Bilet normalny 5,20 6,60 zł
2. Bilet ulgowy 2,60 zł 3,30 zł

2. Bilety miesięczne w dwie strony 1)

Lp. Rodzaje biletów Do 10 km Do 20 km
1. Bilet imienny normalny 136,00 zł 176,00 zł
2. Bilet imienny ulgowy 68,00 zł 88,00 zł

1) - bilet miesięczny w dwie strony jest jednocześnie biletem sieciowym w granicach administracyjnych miasta Wałcza.

3. Bilety miesięczne w jedną stronę

Lp. Rodzaje biletów Do 10 km Do 20 km
1. Bilet imienny normalny 78,00 zł 90,00 zł
2. Bilet imienny ulgowy 39,00zł 45,00 zł

4. Opłaty dodatkowe 2)

1. Za przejazd bez ważnego biletu 50 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi 3) 40 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 150 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego

2) - opłata uiszczona gotówką na miejscu lub w terminie 7 dni ulega obniżeniu o 30%.

3) - w przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi, pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 10% nałożonej opłaty.

5. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulg 4)

Lp. Ulga 50 % Lp. Ulga 100 %(przejazdy bezpłatne)
1. Studenci 1. Posłowie, senatorowie RP
2. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
3. Kombatanci i osoby represjonowane 3. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem
4. Dzieci do lat 6
5. Emeryci i renciści 4. Osoby represjonowane będące inwalidami wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z represją
6. Osoby powyżej 70 roku życia
7. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

4) - warunkiem koniecznym do skorzystania z przejazdów ulgowych jest posiadanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.