+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

CENNIK BILETÓW

Na podstawie Uchwały Rady Miasta w Wałczu
Nr VI/SLII/304/14 z dnia 23 września 2014 roku
Nr VI/SLIV/324/14 z dnia 5 listopada 2014 roku

TABELA OPŁAT ZA PRZEJAZD AUTOBUSAMI
ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w WAŁCZU

OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LISTOPADA 2014 ROKU

1. Opłaty za przejazdy na terenie miasta Wałcz

Lp. Rodzaje biletów Normalny Ulgowy
1. Bilet jednorazowy za przewóz osób  2,60 zł 1,30 zł
 2. Bilet miesięczny sieciowy imienny
od poniedziałku do piątku
70,00 zł  35,00 zł
 3. Bilet miesięczny sieciowy imienny ważny na cały
tydzień
80,00 zł  40,00 zł
4.  Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela ważny cały
tydzień
110,00 zł  -

2. Dodatkowe opłaty

1. Za przejazd bez ważnego biletu 50-krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego 
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu  40-krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego
3.  Za spowodowanie zatrzymania lub
zmiany trasy autobusu bez
uzasadnionej przyczyny
 150-krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego

UWAGA

  1. W przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu
    poświadczającego uprawnienie do ulgi, pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną
    w wysokości 10% nałożonej opłaty dodatkowej.
  2. Opłatę dodatkową uiszczoną gotówką na miejscu lub w terminie 7 dni od daty
    przewozu obniża się o 30%