+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

Historia Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu rozpoczyna się w roku 1975. Wówczas powołano i zorganizowano Komunikację Miejską jako jeden z Wydziałów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mieszczący się przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.

Pierwszy autobus na ulice Wałcza wyjechał w dniu 01.05.1975 r. i była to linia Nr 2, relacji: ul. Bydgoska – Olszynka.

W miarę upływu czasu i potrzeb zgłaszanych przez społeczność miasta, zakłady pracy i szkoły, tworzono kolejne linie.

Najintensywniejszy rozwój komunikacji miejskiej w Wałczu przypadł na lata 80-te. W tym okresie dokonano wymiany i zwiększenia stanu taboru poprzez zakup nowych autobusów (m. in.: AUTOSAN H9-35 w łącznej ilości 13 szt. oraz JELCZ M-11 w łącznej ilości 6 szt.), utworzono następne nowe linie i kursy. Objęto siecią linii komunikacji miejskiej większą część miasta i w znacznej części gminę wiejską.

Po przemianach ustrojowych w roku 1989 i burzliwym początku lat dziewięćdziesiątych, decyzją władz miasta z dniem 01.03.1991 r. przekazano eksploatowane autobusy Przedsiębiorstwu Naprawy Taboru PKS, z którym podpisano umowę o świadczeniu usług komunikacyjnych. Wiązało się to m. in. ze zmianą siedziby Wydziału Komunikacji Miejskiej, który został przeniesiony z terenu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 60 do kompleksu przy ul. Budowlanych 9.

Następnie w dniu 01.04.1992 roku Przedsiębiorstwo Naprawy Taboru PKS skomunalizowano tworząc zakład budżetowy pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej. W tej formie Zakład funkcjonował do roku 1999.

W dniu 1 maja 1999 roku zgodnie z Aktem Założycielskim dokonano kolejnego przekształcenia i utworzono spółkę prawa handlowego pod nazwą Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu i w tej formie organizacyjno-prawnej Zakład funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Aktualnie Spółka zatrudnia 33 osoby. W dużej części są to pracownicy z dużym stażem, którzy pamiętają wszystkie te przekształcenia i którzy tworzyli historię tego zakładu.

Obecnie Zakład posiada 19 autobusów, w tym 5 nowych marki AUTOSAN (2 szt. – maxi i 3 szt. – midi), zakupionych przez Urząd Miasta ze środków finansowych w ramach Kontraktu Samorządowego. Autobusy te od 1 czerwca 2020 r. zgodnie z Umową zawartą z Gminą Miejską Wałcz wspomagają świadczyć publiczne usługi przewozowe.

Pojazdy obsługują 14 linii komunikacyjnych.

Przez wszystkie te lata Komunikacja Miejska wrosła w pejzaż miasta i gminy, stając się nieodłącznym ich elementem.

1. SZOCIŃSKI Jacek od 01.06.1972 r. do 30.06.1978 r. – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (Wydział Komunikacji Miejskiej od 01.05.1975 r.).

2. BARBUSIŃSKI Wiesław od 01.07.1978 r. do 25.04.1987 r.

3. BĘBEN Stanisław od 1987 r. do 1990 r.

4. RYDZ Władysław od 08.01.1990 r. do 10.07.1991 r. (Wydział Komunikacji Miejskiej do 28.02.1991 r. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; od 1.03.1991 r. Wydział Komunikacji Miejskiej zlikwidowano i przekazano autobusy do Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru PKS).

5. ABRAMSKI Andrzej od 09.11.1990 r. do 31.03.1992 r. – Dyrektor Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru PKS.

6. GARSTKA Józef – od 01.04.1992 r. do 31.08.1997 r. (pierwszy Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej).

7. KOWALSKI Witold od 15.10.1997 r. do 30.09.2003 r. (z dniem 01.05.1999 r. pierwszy Prezes ZKM Wałcz Spółka z o.o.).

8. CYBULSKI Marian od 01.10.2003 r. do 30.06.2005 r.

9. SZYMCZAK Maciej od 01.08.2005r. do 15.06.2020 r.

10. BALEWSKI Cezary od 01.08.2020 r. do 28.02.2023 r.

11. WIZA MAREK od 01.03.2023 r. .