+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

Wykaz opłat i ulg

przy przejazdach autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wałczu

na terenie Gminy Wiejskiej Wałcz obowiązujący od 1 marca 2024 r.

 

  1. Opłaty za przejazdy jednorazowe:

Lp.

Rodzaje biletów

Do 10 km

Powyżej 10 km

1.

Bilet normalny

5,20 zł

6,60 zł

2.

Bilet ulgowy

2,60 zł

3,30 zł

 

  1. Bilety miesięczne w dwie strony[1]:

Lp.

Rodzaje biletów

Do 10 km

Powyżej 10 km

1.

Bilet imienny normalny

136,00 zł

176,00 zł

2.

Bilet imienny ulgowy

68,00 zł

88,00 zł

 

  1. Bilety miesięczne w jedną stronę:

Lp.

Rodzaje biletów

Do 10 km

Powyżej 10 km

1.

Bilet imienny normalny

78,00 zł

99,00 zł

2.

Bilet imienny ulgowy

39,00 zł

49,00 zł

 

  1. Opłaty dodatkowe[2]:

1.

Za przejazd bez ważnego biletu

50 – krotność ceny biletu jednorazowego
        normalnego

2.

Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi[3]

40 – krotność ceny biletu jednorazowego
        normalnego

3.

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny

150 – krotność ceny biletu jednorazowego
          normalnego

 

  1. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulg[4]:

              ULGA 100%

      (PRZEJAZDY BEZPŁATNE)

                    ULGA 50%

1.

Dzieci do 4 roku życia.

       2.

Osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem lub przewodnikiem.

3.

Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zamieszkałe na terenie powiatu wałeckiego.

4.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia.

5.

Osoby ociemniałe i niesłyszące legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

6.

Posłowie i senatorowie.

7.

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.

8.

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły.

9.

Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych wraz z przewodnikiem.

1.

Dzieci od czwartego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia.

3.

Osoby nieme legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

4.

Emeryci i renciści.

5.

Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

6.

Studenci-osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich.

 

[1] Bilet miesięczny w dwie strony jest jednocześnie biletem sieciowym w granicach administracyjnych miasta Wałcza.

[2] Opłata uiszczona w terminie 7 dni, ulega obniżeniu o 30%.

[3] W przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi, pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 10% nałożonej opłaty.

[4] Warunkiem koniecznym do skorzystania z przejazdów ulgowych jest posiadanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.