+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

CENNIK BILETÓW

Na podstawie Uchwały Rady Miasta w Wałczu
Nr VI/SLII/304/14 z dnia 23 września 2014 roku
Nr VI/SLIV/324/14 z dnia 5 listopada 2014 roku

TABELA OPŁAT ZA PRZEJAZD AUTOBUSAMI
ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w WAŁCZU

OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LISTOPADA 2014 ROKU

1. Opłaty za przejazdy na terenie miasta Wałcz

Lp. Rodzaje biletów Normalny Ulgowy
1. Bilet jednorazowy za przewóz osób  2,60 zł 1,30 zł
 2. Bilet miesięczny sieciowy imienny
od poniedziałku do piątku
70,00 zł  35,00 zł
 3. Bilet miesięczny sieciowy imienny ważny na cały
tydzień
80,00 zł  40,00 zł
4.  Bilet miesięczny sieciowy na okaziciela ważny cały
tydzień
110,00 zł  -

2. Dodatkowe opłaty

1. Za przejazd bez ważnego biletu 50-krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego 
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu  40-krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego
3.  Za spowodowanie zatrzymania lub
zmiany trasy autobusu bez
uzasadnionej przyczyny
 150-krotność ceny biletu
jednorazowego normalnego
UWAGA
  1. W przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu
    poświadczającego uprawnienie do ulgi, pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną
    w wysokości 10% nałożonej opłaty dodatkowej.
  2. Opłatę dodatkową uiszczoną gotówką na miejscu lub w terminie 7 dni od daty
    przewozu obniża się o 30%

3. Opłaty za przejazdy jednorazowe

Lp. Rodzaje biletów Do 10 km Do 20 km
1. Bilet normalny 4,60 zł 6,00 zł
2. Bilet ulgowy 2,30 zł 3,00 zł

4. Bilety miesięczne w dwie strony 1)

Lp. Rodzaje biletów Do 10 km Do 20 km
1. Bilet imienny normalny 120,00 zł 156,00 zł
2. Bilet imienny ulgowy 60,00 zł 78,00 zł

1) - bilet miesięczny w dwie strony jest jednocześnie biletem sieciowym w granicach administracyjnych miasta Wałcza.

5. Bilety miesięczne w jedną stronę

Lp. Rodzaje biletów Do 10 km Do 20 km
1. Bilet imienny normalny 69,00 zł 90,00 zł
2. Bilet imienny ulgowy 34,50 zł 45,00 zł

6. Opłaty dodatkowe 2)

1. Za przejazd bez ważnego biletu 50 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi 3) 40 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 150 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego

2) - opłata uiszczona gotówką na miejscu lub w terminie 7 dni ulega obniżeniu o 30%.

3) - w przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi, pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 10% nałożonej opłaty.

7. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z ulg 4)

Lp. Ulga 50 % Lp. Ulga 100 %(przejazdy bezpłatne)
1. Studenci 1. Posłowie, senatorowie RP
2. Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia 2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
3. Kombatanci i osoby represjonowane 3. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem
4. Dzieci do lat 6
5. Emeryci i renciści 4. Osoby represjonowane będące inwalidami wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z represją
6. Osoby powyżej 70 roku życia
7. Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

4) - warunkiem koniecznym do skorzystania z przejazdów ulgowych jest posiadanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.