+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

CENNIK BILETÓW

1. Bilety jednorazowe:

Normalny:

2,60 zł miasto
4,60 zł do 10 km
6, 00 zł powyżej 10 km
 

Ulgowy:

1,30 zł miasto
2,30 zł do 10 km
3.00 zł powyżej 10 km
 

2. Bilety miesięczne:

Miesięczne - miasto:

70,00 zł normalny bez sobót i niedziel
35,00 zł ulgowy bez sobót i niedziel
80,00 zł normalny z sobotami i niedzielami
40,00 zł ulgowy z sobotami i niedzielami
 

Miesięczne do 10 km:

120,00 zł normalny
60,00 zł ulgowy
69,00 zł bilet miesięczny normalny w jedną stronę
34,50 zł bilet miesięczny ulgowy w jedną stronę
 

Miesięczne powyżej 10 km:

156,00 zł normalny
78,00 zł ulgowy
90,00 zł bilet miesięczny normalny w jedną stronę
45,00 zł bilet miesięczny ulgowy w jedną stronę
 

Opłaty dodatkowe

1. za przejazd bez ważnego biletu 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi*** 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
3. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny 150-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego
 

** opłatę dodatkową uiszczoną gotówką na miejscu lub w terminie 7 dni od daty przewozu obniża się o 30%

 

***w przypadku okazania przez pasażera w terminie 7 dni od dnia przejazdu dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi , pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % nałożonej opłaty dodatkowej.

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu